Restaurant
Dylans Academy Open Evening Banner

DYLAN'S ACADEMY OPEN EVENING

Published: 27.10.2021 ( 9 months ago )

Join us & the Dylan's Academy Leaders for an evening of discovery & food at Dylan's Menai Bridge. | Ymunwch â ni ac Arweinwyr Academi Dylan’s am noson o ddarganfod a bwyd yn Dylan’s Porthaethwy.

Find out how you could benefit from a career in hospitality at Dylan's on Monday November 8th, 6:30pm, at Dylan's Menai Bridge!

Hear the experiences of our own team, taste some fantastic food, ask us questions & find out more about the options available in hospitality at Dylan's, which go beyond Front of House & Kitchen roles.

• 12 places a year are available, over all areas of the business.

• 2-year full time paid apprenticeship programme, with first year at 35 hours of practical training & 5 hours educational theory.

• Pay higher than National Minimum Wage for 16-20 year olds throughout the programme.

• All cadets guided by an experienced Dylan’s Academy Leader and a personal Mentor.

• NVQs and BIIAB qualifications provided by Busnes@LlandrilloMenai.

Consider embarking on your own journey by enrolling on our two-year training programme, completely tailored to your own needs & experience.

We want to share our recipe for success & development with you - come & find out more!

Before November 8th, you can read more about our Academy programme here: https://dylansrestaurant.co.uk...

____________________________________________

Ymunwch â ni ac Arweinwyr Academi Dylan’s am noson o ddarganfod a bwyd yn Dylan’s Porthaethwy.

Cewch wybod sut gallech chi elwa o yrfa yn y byd lletygarwch yn Dylan’s ar dydd Llun, 8fed o fis Tachwedd, 6:30yp!

• Mae yna lle i 12 pob blwyddyn ar gael, dros bob maes o'r busnes.

• Prentisiaeth â thâl llawn amser 2 flynedd rhaglen, gyda'r flwyddyn gyntaf yn 35 awr o hyfforddiant ymarferol a theori addysgol 5 awr.

• Talu'n uwch na'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol ar gyfer pobl ifanc 16-20 oed, trwy gydol y rhaglen.

• Fydd pob cadet yn elwa o Arweinydd Academi profiadol a Mentor Dylan’ personol.

• NVQs a chymwysterau BIIAB a ddarperir gan Busnes@LlandrilloMenai.

Dewch i glywed profiadau ein tîm ni, blasu bwyd gwych, gofyn cwestiynau i ni a dod i wybod mwy am yr opsiynau sydd ar gael ym maes lletygarwch yn Dylan’s, sy'n fwy na swyddi Blaen Tŷ a Chegin.

Ystyriwch ddechrau ar eich siwrnai eich hun drwy gofrestru ar raglen hyfforddi dwy flynedd, wedi'i theilwra'n llwyr i'ch anghenion a'ch profiad eich hun.

Rydyn ni eisiau rhannu ein rysáit ar gyfer llwyddiant a datblygiad gyda chi - dewch i gael gwybod mwy!

Cyn 8fed Rhagfyr, gallwch chi darllen mwy am ein rhaglen Academi yma: https://dylansrestaurant.co.uk...

Pagination

Site Search

    Close