LLAI O DDEWIS YN YSTOD DYDDIAU’R WYTHNOS

Sylwer, mae gennym lai o ddewis ar y fwydlen rhwng 14:30 a 17:00 yn ystod yr wythnos ar hyn o
bryd.

FFONIWCH Y BWYTY OS YDYCH YN GRIW O FWY NA 6:

Ni fydd ychwanegu gwesteion ychwanegol at yr adran ceisiadau o’r archeb ar-lein yn sicrhau rhagor
o seddi.

CYFRWCH BOB AELOD O’CH CRIW:

Rhaid i blant a babanod gael sedd hefyd - cofiwch eu cynnwys yn eich archeb.

AMSEROEDD AGOR Y BWYTY:

Rydym ar agor o 11am tan yn hwyr bob dydd o'r wythnos. Rydym yn argymell archebu lle os oes
modd, ond pan fydd yn bosibl fe dderbyniwn y rhai sy’n cerdded i mewn.

ORIAU AGOR Y GEGIN:

Rydym yn gweini bwyd o 12pm tan yn hwyr bob dydd o'r wythnos. Os nad ydych wedi archebu
ffoniwch i wneud yn siŵr ein bod yn dal i weini bwyd.

ARCHEBU DROS Y FFÔN:

Does dim modd derbyn negeseuon llais i archebu lle. Dim ond pan fyddwch yn siarad ag aelod o’n
tîm archebu y bydd archeb wedi ei rhoi.

CEISIADAU AM SEDDI:

Nodwch na allwn warantu ceisiadau am fyrddau mewn rhannau penodol o’n bwytai. Ni ellir archebu
lle y tu allan ymlaen llaw, hyd yn oed pan ofynnir am hynny.

BWYTA GYDA CHŴN:

Mae byrddau ar gael ym mhob un o'n bwytai ar gyfer y rhai sydd â chŵn sy'n ymddwyn yn dda. Os
ydych chi'n bwriadu dod â’ch ci i’r bwyty, rhowch wybod i ni wrth archebu!

Mae croeso i gŵn sy'n ymddwyn yn dda ym mhob un o'n bwytai nes bydd y bwyd nos yn cael ei
weini am 5-6pm.


Diolch. 

Criccieth

Maes y Mor
Criccieth
Gwynedd
LL52 0HU

T: 01766 522 773
Email us

Menai Bridge

St George's Road
Menai Bridge
Anglesey
LL59 5EY

T: 01248 716 714
Email us

Llandudno

East Parade
Llandudno
Conwy
LL30 1BE

T: 01492 860 499
Email us