Chef Jason and Collette went to Coleg Llandrillo yesterday, for a combined session on careers opportunities in hospitality, followed by a seafood workshop!

Bu ein cogydd Jason a Collette yng Ngholeg Llandrillo ddoe, i gynnal sesiwn am gyfleoedd gwaith ym maes lletygarwch, ynghyd â gweithdy bwyd môr.

 

Collette spoke about hospitality as a career, and how Dylan's have opportunities for people to join the company at all levels, offering potential for a long and rewarding career.

This talk was followed by a 'Masterchef' style competition which Jason led, encouraging everyone to get involved with the food we serve in our restaurants.

Jason provided students with the recipe for our popular Hake dish, demonstrating how to fillet the Hake, and finally produced the dish to completion.

Students then took up the challenge, working in pairs to recreate the dish as we would serve it in the restaurants.

The winners each won a gift voucher to use at Dylan's!

It was a wonderful morning of learning about local hospitality, and testing some practical culinary skills!


Soniodd Collette am swyddi mewn lletygarwch ac am y cyfleoedd sydd gan Dylan’s i ymuno â’r cwmni ar bob lefel a’r potensial i gael gyrfa hir a llewyrchus.


Wedi’r sgwrs am yrfaoedd cafwyd cystadleuaeth debyg i ‘Masterchef’ o dan arweiniad Jason, er mwyn annog pawb i roi cynnig ar baratoi’r bwyd a weinir yn ein bwytai.

Rhoddodd Jason rysait ein saig pysgod cegddu i’r myfyrwyr, gan ddangos sut i fffiledu’r pysgodyn, a pharatoi’r pryd o’r dechrau i’r diwedd.

Wedi hynny, gweithiodd y myfyrwyr mewn parau i ailgreu’r pryd fel y byddem yn ei weini yn y bwytai.

Rhoddwyd tocyn anrheg i’w wario yn Dylan’s i’r enillwyr. 
 
Roedd hwn yn fore difyr o ddysgu am y sector lletygarwch lleol ac ymarfer sgiliau coginio.

IMG_0362 - Copy.jpg

 

Criccieth

Maes y Mor
Criccieth
Gwynedd
LL52 0HU

T: 01766 522 773
Email us

Menai Bridge

St George's Road
Menai Bridge
Anglesey
LL59 5EY

T: 01248 716 714
Email us

Llandudno

East Parade
Llandudno
Conwy
LL30 1BE

T: 01492 860 499
Email us