DSC09122

Events

Dylan's Academy Open Evening - Llandudno

location

Llandudno

Dates and Times

13.12.2021 / 06:30 PM - 08:30 PM

Join us & the Dylan's Academy Leaders for an evening of discovery & food at Dylan's Llandudno. | Ymunwch â ni ac Arweinwyr Academi Dylan’s am noson o ddarganfod a bwyd yn Dylan’s Llandudno.

Find out how you could benefit from a career in hospitality at Dylan's on Monday December 13th, 6:30pm, at Llandudno!

249675498 401378085035040 4050545020910098481 n
250068571 226657589566366 122525637696160962 n
251028313 633251451171937 7073346496318889401 n
251452300 929230347693481 6184052412120356906 n
252328507 217729107108558 3693146407507657394 n


Hear the experiences of our own team, taste some fantastic food, ask us questions & find out more about the options available in hospitality at Dylan's, which go beyond Front of House & Kitchen roles.

• 12 places a year are available, over all areas of the business.

• 2-year full time paid apprenticeship

programme, with first year at 35 hours of

practical training & 5 hours educational theory.

• Pay higher than National Minimum Wage for 16-20 year olds throughout the programme.

• All cadets guided by an experienced Dylan’s Academy Leader and a personal Mentor.

• NVQs and BIIAB qualifications provided by Busnes@LlandrilloMenai.

Consider embarking on your own journey by enrolling on our two-year training programme, completely tailored to your own needs & experience.

We want to share our recipe for success & development with you - come & find out more!

Before December 16th, you can read more about our Academy programme here: https://dylansrestaurant.co.uk...

____________________________________________

Ymunwch â ni ac Arweinwyr Academi Dylan’s am noson o ddarganfod a bwyd yn Dylan’s Llandudno.

Cewch wybod sut gallech chi elwa o yrfa yn y byd lletygarwch yn Dylan’s ar ddydd Llun, 16eg o fis Rhagfyr, 6:30yp!

• Mae yna lle i 12 pob blwyddyn ar gael, dros bob maes o'r busnes.

• Prentisiaeth â thâl llawn amser 2 flynedd rhaglen, gyda'r flwyddyn gyntaf yn 35 awr o hyfforddiant ymarferol a theori addysgol 5 awr.

• Talu'n uwch na'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol ar gyfer pobl ifanc 16-20 oed, trwy gydol y rhaglen.

• Fydd pob cadet yn elwa o Arweinydd Academi profiadol a Mentor Dylan’ personol.

• NVQs a chymwysterau BIIAB a ddarperir gan Busnes@LlandrilloMenai.

Dewch i glywed profiadau ein tîm ni, blasu bwyd gwych, gofyn cwestiynau i ni a dod i wybod mwy am yr opsiynau sydd ar gael ym maes lletygarwch yn Dylan’s, sy'n fwy na swyddi Blaen Tŷ a Chegin.

Ystyriwch ddechrau ar eich siwrnai eich hun drwy gofrestru ar raglen hyfforddi dwy flynedd, wedi'i theilwra'n llwyr i'ch anghenion a'ch profiad eich hun.

Rydyn ni eisiau rhannu ein rysáit ar gyfer llwyddiant a datblygiad gyda chi - dewch i gael gwybod mwy!

Cyn 16eg Rhagfyr, gallwch chi darllen mwy am ein rhaglen Academi yma: https://dylansrestaurant.co.uk...

Site Search

    Close