Kids Eat Free

Terms and Conditions

One free kids meal when an adult main meal is purchased. Children up to the age of 11 choosing from our kid's menu between 12 noon and 7pm in our Llandudno restaurant. Valid from 1st January 2019 until 29th February 2019. Offer excludes Saturday nights and School Holidays. Cannot be used in conjunction with any other offer. No cash value. Offer may be withdrawn at any time.

Telerau ac Amodau

Un pryd bwyd am ddim i blant pan brynir prif bryd bwyd oedolyn. Plant hyd at 11 oed yn dewis oddi ar ein bwydlen i blant rhwn hanner dydd a 7pm yn ein bwyty ni yn Llandudno. Dilis o 1af Ionawr 2019 tan 29ain Chwefror 2019. Ni ellir ei ddefnyddio nos Sadwrn a Gwyliau Ysgol. Ni ellir ei ddefnyddio ar y cyd ag unrhyw gynnig arall. Dim gwerth ariannol. Gellir dod a'r cynnig i ben ar unrhyw adeg.

 

Criccieth

Maes y Mor
Criccieth
Gwynedd
LL52 0HU

T: 01766 522 773
Email us

Menai Bridge

St George's Road
Menai Bridge
Anglesey
LL59 5EY

T: 01248 716 714
Email us

Llandudno

East Parade
Llandudno
Conwy
LL30 1BE

T: 01492 860 499
Email us