Poetry Stomp | Noson Farddonol

Poetry Stomp | Noson Farddonol

From 20.04.2019 19:00 until 20.04.2019 22:30

At Dylan's Llandudno

Posted by David Retallick

Categories: Performance

Hits: 259


Dewch draw i noson fydd yn rhoi gwir flas i chi o’r amryw bethau fydd i’w disgwyl yn Eisteddfod Sir Conwy eleni draw yn Llanrwst.

Bydd hi’n noson i’w chofio gydag amrywiaeth o feridd, cantorion ac enwogion o fri!

Gyda’r archdderwydd ei hun, Myrddin ap Dafydd, wrth y llyw, bydd beirdd yn cynnwys Rhys Iorwerth, Llion Jones, Iestyn Tyne, Osian Owen, Rhys Dafis a mwy, yn cynnig golwg ar Eisteddfota, ac ardal y Steddfod eleni, sef sir Conwy.

Bydd darlleniadau amrywiol yn ychwanegol i hyn gan drigolion lleol, a bydd y digrifwr coch a cherddorol, Hywel Pitts, yn cloi’r noson ar nodyn hwyliog.

Tocynnau ar gael o swyddfa Menter Iaith Conwy, neu o Siop Lewis o ddechrau wythnos nesaf.

Bydd elw’r noson yn mynd tuag at Bwyllgor Apêl Eisteddfod Sir Conwy yn ardal Llandudno / Proceeds towards Conwy National Eisteddfod Appeal 2019.

Please note: This evening will be held in the Welsh language.


 519002 Poetry Slam  (1)-page-001.jpg