Parti Magi Ann Party

From 01.08.2019 14:00 until 05.09.2019 16:00
Posted by David Retallick
Categories: Festival
Hits: 184
Parti yn yr ardd ar bromenâd Llandudno, lle bydd cyfle i wneud amryw o weithgareddau, yn cynnwys paentio wynebau, chwarae gyda phwll peli a chwarae meddal bach, crefftau, canu, a chyfarfod y cymeriad hoffus Magi Ann. Addas ar gyfer plant hyd at 7 mlwydd oed.
£3 y plentyn.
Trefnwyd gan Menter Iaith Conwy.
Garden party on the Llandudno prom, and a chance to take part in various activities, including face painting, playing in a small ball pit and soft play, crafts, singing and a meet and greet with the one and only Magi Ann. Suitable for children up to 7 years old.
£3 per child.
Organised by Menter Iaith Conwy.
This event will take place at our Llandudno Restaurant

Magi Ann Dylans Haf 2019
 
 

Criccieth

Maes y Mor
Criccieth
Gwynedd
LL52 0HU

T: 01766 522 773
Email us

Menai Bridge

St George's Road
Menai Bridge
Anglesey
LL59 5EY

T: 01248 716 714
Email us

Llandudno

East Parade
Llandudno
Conwy
LL30 1BE

T: 01492 860 499
Email us