Cyfle i ENNILL Hamper Nadolig Dylan’s trwy enwi ein cerbyd newydd!

Rydyn ni’n lwcus iawn o gael cymaint o staff ardderchog yn gweithio gyda ni yn ein tri bwyta a’n cegin baratoi. Maen nhw’n aml-dalentog, yn ymroddedig a brwdfrydig. Rydyn ni’n awyddus i ddathlu’r amrywiaeth o brofiadau y maen nhw’n eu cyfrannu at ein bwytai. Dyma eu straeon.

Mi fydd Dylan's Porthaethwy ar gau ar ol cinio prynhawn Dydd Sul 6fed o fis Ionawr, i Ddydd Gwener 25ed o Ionawr, 5yp, am gwasanaeth y nos...

 

Cricieth

Maes y Môr
Cricieth
Gwynedd
LL52 0HU

01766 522 773
E-BOST

PORTHAETHWY

FFORDD CYNAN
PORTHAETHWY
YNYS MÔN
LL59 5EY

01248 716 714
E-BOST

Llandudno

RHODFA'R DWYRAIN
Llandudno
Conwy
LL30 1BE

01492 860 499
E-BOST