Mi fydd Dylan's Porthaethwy ar gau ar ol cinio prynhawn Dydd Sul 6fed o fis Ionawr, i Ddydd Gwener 25ed o Ionawr, 5yp, am gwasanaeth y nos...

 

Llongyfarchiadau mawr i Jack Airey (ar y dde yn y llun) am ennill Cystadleuaeth Cogydd y Flwyddyn 2018 ar gyfer myfyrwyr colegau Grŵp Llandrillo Menai yn ystod Wythnos Genedlaethol Bwyd Môr, a hynny am y prydau a baratowyd ganddo ddydd Mercher.

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod ein Saws Brown 'nawr ar gael mewn mwy na 150 o siopau Marks & Spencer ledled y Deyrnas Unedig!

Cricieth

Maes y Môr
Cricieth
Gwynedd
LL52 0HU

01766 522 773
E-BOST

PORTHAETHWY

FFORDD CYNAN
PORTHAETHWY
YNYS MÔN
LL59 5EY

01248 716 714
E-BOST

Llandudno

RHODFA'R DWYRAIN
Llandudno
Conwy
LL30 1BE

01492 860 499
E-BOST