Rydyn ni bob amser yn cael pleser mawr o gefnogi a gweithio gyda nifer o grwpiau a phrosiectau cymunedol, a doedd y penwythnos Cymerwch Ran ddim yn eithriad yn hynny o beth…
 

Mi fydd Dylan's Porthaethwy ar gau ar ol cinio prynhawn Dydd Sul 6fed o fis Ionawr, i Ddydd Gwener 25ed o Ionawr, 5yp, am gwasanaeth y nos...

 

Mi fydd Dylan's Criccieth, Porthaethwy, a Llandudno ar gau dros Nadolig tan y 27ain o Rhagfyr, pan fyddyn agor eto am gwasanaeth normal, 11yb ymlaen.

Nadolig Llawen Pawb! 

Cricieth

Maes y Môr
Cricieth
Gwynedd
LL52 0HU

01766 522 773
E-BOST

PORTHAETHWY

FFORDD CYNAN
PORTHAETHWY
YNYS MÔN
LL59 5EY

01248 716 714
E-BOST

Llandudno

RHODFA'R DWYRAIN
Llandudno
Conwy
LL30 1BE

01492 860 499
E-BOST