Mi fydd Dylan's Criccieth, Porthaethwy, a Llandudno ar gau dros Nadolig tan y 27ain o Rhagfyr, pan fyddyn agor eto am gwasanaeth normal, 11yb ymlaen.

Nadolig Llawen Pawb! 

Cyfle i ENNILL Hamper Nadolig Dylan’s trwy enwi ein cerbyd newydd!

Rydyn ni’n lwcus iawn o gael cymaint o staff ardderchog yn gweithio gyda ni yn ein tri bwyta a’n cegin baratoi. Maen nhw’n aml-dalentog, yn ymroddedig a brwdfrydig. Rydyn ni’n awyddus i ddathlu’r amrywiaeth o brofiadau y maen nhw’n eu cyfrannu at ein bwytai. Dyma eu straeon.

Cricieth

Maes y Môr
Cricieth
Gwynedd
LL52 0HU

01766 522 773
E-BOST

PORTHAETHWY

FFORDD CYNAN
PORTHAETHWY
YNYS MÔN
LL59 5EY

01248 716 714
E-BOST

Llandudno

RHODFA'R DWYRAIN
Llandudno
Conwy
LL30 1BE

01492 860 499
E-BOST