Salsa Approved Announcement Resize

Mae gennym newyddion da!

Dylans Seafood Discovery Day Banner 002 WEL

Dewch i ddathlu Bwyd y Môr mewn Gŵyl ar gyfer bwyd môr Gogledd Cymru!

DSC03998

Ydych chi’n unigolyn deinamig sy’n awyddus i newid cyfeiriad a manteisio ar gyfle gyrfaol cyffrous yn y dyfodol? Os felly, mae gan Dylan y cyfleoedd canlynol ar gael ar hyn o bryd:

Cricieth

Maes y Môr
Cricieth
Gwynedd
LL52 0HU

01766 522 773
E-BOST

PORTHAETHWY

FFORDD CYNAN
PORTHAETHWY
YNYS MÔN
LL59 5EY

01248 716 714
E-BOST

Llandudno

RHODFA'R DWYRAIN
Llandudno
Conwy
LL30 1BE

01492 860 499
E-BOST