Llongyfarchiadau mawr i Jack Airey (ar y dde yn y llun) am ennill Cystadleuaeth Cogydd y Flwyddyn 2018 ar gyfer myfyrwyr colegau Grŵp Llandrillo Menai yn ystod Wythnos Genedlaethol Bwyd Môr, a hynny am y prydau a baratowyd ganddo ddydd Mercher.

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod ein Saws Brown 'nawr ar gael mewn mwy na 150 o siopau Marks & Spencer ledled y Deyrnas Unedig!

It was our pleasure to welcome Welsh Government Minister, Lesley Griffiths AM, to Llangefni today, and have the opportunity to take a short tour around our Prep-Kitchen, and discuss how our retail range might grow and develop in the future.

Oedd ein plesur iawn i groeso Gweinidog Llywodraeth Cymru, Lesley Griffiths AM, yn Llangefni heddiw, a gael siawns trefnu taith bach o gwmpas ein 'Prep-Kitchen', ac yn trafod sut fydd ein cynhyrchion manwerthu yn tyfu yn y dyfodol.

Cricieth

Maes y Môr
Cricieth
Gwynedd
LL52 0HU

01766 522 773
E-BOST

PORTHAETHWY

FFORDD CYNAN
PORTHAETHWY
YNYS MÔN
LL59 5EY

01248 716 714
E-BOST

Llandudno

RHODFA'R DWYRAIN
Llandudno
Conwy
LL30 1BE

01492 860 499
E-BOST