DSC00676

Cynnyrch newydd gan y Cogyddion yn Dylan's!

A ydych wedi blasu ein cynhyrchion newydd eto – Llyrlys wedi'i Biclo a Saws Tartar?

Maent yn cael eu datblygu, eu cynhyrchu a'u potelu ar Ynys Môn gan yr un cogyddion gwych sy'n gweithio yn ein bwytai; rydym yn gobeithio y bydd y ffefrynnau sicr hyn yn ein bwytai yn lledaenu blasau Gogledd Cymru ymhell ac agos, a hynny ar ffurf cynhyrchion mewn jar y gallwch eu defnyddio yn eich cegin eich hun.

Rydym wedi bod yn rhoi cynnig arnynt mewn sawl ffordd gartref; canfu David eu bod yn gweithio fel dewis arall gwych i bicls dil gan fod ei frisged fudr wedi bod yn fuddugoliaeth flasus yn ystod penwythnos teuluol!

Banner

Mae ein Saws Tartar gyda Llyrlys wedi'i Biclo wedi bod yn gyfwyd bwyd môr hanfodol yn ein bwytai ers blynyddoedd. Mae'n hynod o flasus, ac iddo sawr boddhaol, ac mae'n berffaith gyda physgod, neu unrhyw fwyd môr o'ch dewis! 

DSC00673

ShopNow

Gan fod yn berffaith ar gyfer y rhai sy'n gwirioni ar bicls, ac yn eitem sy'n sicr o argyhoeddi'r rhai ar y ffens, mae ein Llyrlys wedi'i Biclo yn gyfwyd blasus i lawer o'n prydau bwyd môr mwyaf poblogaidd.

DSC00658

ShopNow

Rydym yn llawn cyffro wrth ychwanegu'r ddau gynnyrch newydd hyn at ddewis Dylan's!

Cricieth

Maes y Môr
Cricieth
Gwynedd
LL52 0HU

01766 522 773
E-BOST

PORTHAETHWY

FFORDD CYNAN
PORTHAETHWY
YNYS MÔN
LL59 5EY

01248 716 714
E-BOST

Llandudno

RHODFA'R DWYRAIN
Llandudno
Conwy
LL30 1BE

01492 860 499
E-BOST