Blog

Mae'n wych gweld cymaint o fusnesau yn ymuno â'i gilydd dros yr achos pwysig hwn!

Roeddem wrth ein bodd yn gweld bod Ynys Môn wedi cyflawni'r statws 'Heb Blastig', y sir gyntaf yn y Deyrnas Unedig i wneud hynny.

Mae dwsinau o fusnesau eraill ar Ynys Môn wedi cefnu ar eu plastigion, yn enwedig eitemau untro, ac yn defnyddio dewisiadau amgen sy'n gynaliadwy, yn adnewyddadwy ac yn fioddiraddadwy.

Roeddem yn hapus iawn i gael gwared ar wellt a throyddion plastig o'n bwytai bron ddwy flynedd yn ôl, ac rydym yn parhau i weithio i leihau ein defnydd o blastig, yn ogystal ag ailgylchu a rhoi ail ddiben i lawer o'n 'sbwriel', a hynny ar ffurf addurniadau a gosodiadau celf yn ein bwytai ac mewn sefydliadau lleol!

Plastic Free Anglesey / Di Blastic Ynys Mon:

Big shoutout to Plastic Free Champion Dylan's in Menai Bridge. They have helped with the following:

    • Changed to bio degradable Straws 
    • Part of the Refill Anglesey / Refill Ynys Mon station 
    • Provide sauces in glass bottles 
    • Provide recyclable food boxes 
    • Provide Wooden stirrers

They are also involved and have run marine environment educational projects with local schools alongside Anglesey Sea Zoo. 

They will continue to do monthly beach cleans.

Da Iawn. Keep up the great work helping towards #PlasticFreeCommunities 

Cricieth

Maes y Môr
Cricieth
Gwynedd
LL52 0HU

01766 522 773
E-BOST

PORTHAETHWY

FFORDD CYNAN
PORTHAETHWY
YNYS MÔN
LL59 5EY

01248 716 714
E-BOST

Llandudno

RHODFA'R DWYRAIN
Llandudno
Conwy
LL30 1BE

01492 860 499
E-BOST