IIP Gold Website CareersPage

Rydym yn falch ac wrth ein bodd o fod wedi ymuno unwaith eto â'r nifer bach o fusnesau yng Nghymru sydd wedi ennill gwobr Aur gan Buddsoddwyr mewn Pobl.

Mae ein diolch i bob un o'n tîm am eu gwaith caled a'u hymrwymiad flwyddyn ar ôl blwyddyn yn ddiffuant, yn enwedig wrth i ni gyrraedd trothwy tymor prysur yr haf yn 2019.

Mae ein cwmni yn ymdrechu i sicrhau bod Dylan's yn parhau i fod yn lle gwych, nid yn unig i fwyta ond hefyd i weithio ynddo!

Cricieth

Maes y Môr
Cricieth
Gwynedd
LL52 0HU

01766 522 773
E-BOST

PORTHAETHWY

FFORDD CYNAN
PORTHAETHWY
YNYS MÔN
LL59 5EY

01248 716 714
E-BOST

Llandudno

RHODFA'R DWYRAIN
Llandudno
Conwy
LL30 1BE

01492 860 499
E-BOST