DSC03998

Ydych chi’n unigolyn deinamig sy’n awyddus i newid cyfeiriad a manteisio ar gyfle gyrfaol cyffrous yn y dyfodol? Os felly, mae gan Dylan y cyfleoedd canlynol ar gael ar hyn o bryd:

Bartender & Front of House: Llandudno

Kitchen Porter: Criccieth

Bartender: Criccieth

Senior Sous Chef: Menai Bridge

Apprentice Chef: Llangefni

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn frwdfrydig, angerddol a gyda phersonoliaeth arbennig. Mae profiad blaenorol o weithio mewn bwyty poblogaidd o safon tebyg yn hanfodol. Person allblyg a bywiog sy’n fodlon mynd yr ail filltir er mwyn gwasanaethu ein cwsmeriaid a diddordeb penodol mewn bwyd a diod lleol. Mae’r rhain yn swyddi heriol, sy’n gofyn am sgiliau cyfathrebu ardderchog a’r gallu I barhau’n ddi-gynnwrf ac yn ymroddedig mewn awyrgylch gwaith prysur a chyflym.

Silver.png

Mae gennym achrediad Buddsoddwyr Mewn Pobl Safon Arian ac rydym yn ragweithiol yn ein hymdrechion i hyfforddi staff a darpar reolwyr wrth eu gwaith. Byddwn yn cynnig y gefnogaeth a’r profiad angenrheidiol fel y gallwch ddatblygu eich sgiliau a dod yn abl a hyderus yn eich rôl.

Anfonwch ebost a c.v. at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. yn egluro pam y credwch y byddech yn addas i weithio gyda Dylan’s ac yn cyfoethogi ein tîm.

DSC04039     

Cricieth

Maes y Môr
Cricieth
Gwynedd
LL52 0HU

01766 522 773
E-BOST

PORTHAETHWY

FFORDD CYNAN
PORTHAETHWY
YNYS MÔN
LL59 5EY

01248 716 714
E-BOST

Llandudno

RHODFA'R DWYRAIN
Llandudno
Conwy
LL30 1BE

01492 860 499
E-BOST