Rydyn ni bob amser yn cael pleser mawr o gefnogi a gweithio gyda nifer o grwpiau a phrosiectau cymunedol, a doedd y penwythnos Cymerwch Ran ddim yn eithriad yn hynny o beth…
 
 

Dan arweiniad ein artist preswyl, Jane Evans, llwyddodd ein tîm i gynnal gweithgareddau'n cyfuno bwyd a chelf a oedd yn boblogaidd iawn ymhlith y bobl ifanc (a rhai o'r oedolion!) a ddaeth heibio'n stondin. 

49784229_2087056531330344_5312406522565754880_n.jpg

Eleni, roeddem yn hynod o falch o fod yn un o'r noddwyr swyddogol. Mae Cymerwch Ran yn fenter anhygoel sy'n dod â miloedd o bobl ifanc i Venue Cymru bob blwyddyn i fwynhau gweithdai, digwyddiadau a gweithgareddau. Gyda Dylan's Llandudno ddim ond tafliad carreg i ffwrdd, cawsom foddhad mawr o fod yn rhan o'r digwyddiad llwyddiannus hwn unwaith eto. 

49947000_2086157471420250_6098628473968918528_n.jpg

 

I baratoi ar gyfer Cymerwch Ran 2019, gofynnodd Jane i staff ar draws y cwmni gasglu poteli plastig am fis. 

 
Mae'r poteli bellach wedi cael eu huwchgylchu gyda chymorth disgyblion 8 o ysgolion lleol er mwyn creu'r adar trawiadol yma.
 
Diolch yn fawr i'r holl blant yn Ysgol Llandrillo yn Rhos, Ysgol Maes Owen, Ysgol Tudno, Ysgol Sian Sior, Rydal Penrhos, Ysgol Porth Y Felin, Ysgol Bro Cernyw, a St. Gerrards a gyfrannodd at y gwaith.
 
Rydyn ni'n edrych ymlaen yn barod at Cymerwch Ran 2020 yn Venue Cymru!

49949099_2088850474484283_9080550338309652480_n.jpg

 

 

Cricieth

Maes y Môr
Cricieth
Gwynedd
LL52 0HU

01766 522 773
E-BOST

PORTHAETHWY

FFORDD CYNAN
PORTHAETHWY
YNYS MÔN
LL59 5EY

01248 716 714
E-BOST

Llandudno

RHODFA'R DWYRAIN
Llandudno
Conwy
LL30 1BE

01492 860 499
E-BOST