DSC03998

Ydych chi’n unigolyn deinamig sy’n awyddus i newid cyfeiriad a manteisio ar gyfle gyrfaol cyffrous yn y dyfodol? Os felly, mae gan Dylan y cyfleoedd canlynol ar gael ar hyn o bryd:

Mae ein bwydlen newydd yn ddechrau 5ed mis Mawrth!

Ar gyfer ein cogyddion paratoi bwyd y bwydlen newydd, mi fydd ein bwytai ar gau rhwng 2.15pm a 5.15pm ar y 5ed.

Edrychwch allan am prydau o’r fwydlen newydd ar ein bwrdd prydau arbennig dros y wythnosau nesaf!

Diolch yn fawr iawn - rydym edrych ymlaen at rhannu prydau newydd gyda chi!

Rydyn ni bob amser yn cael pleser mawr o gefnogi a gweithio gyda nifer o grwpiau a phrosiectau cymunedol, a doedd y penwythnos Cymerwch Ran ddim yn eithriad yn hynny o beth…
 

Cricieth

Maes y Môr
Cricieth
Gwynedd
LL52 0HU

01766 522 773
E-BOST

PORTHAETHWY

FFORDD CYNAN
PORTHAETHWY
YNYS MÔN
LL59 5EY

01248 716 714
E-BOST

Llandudno

RHODFA'R DWYRAIN
Llandudno
Conwy
LL30 1BE

01492 860 499
E-BOST