Y bwyty cyntaf a roddodd wynt yn hwyliau ein taith ar hyd Arfordir Gogledd Cymru.

Mae'r bwyty hwn yn meddu ar steil fodern gyda thema iard gychod, ond mae hefyd yn manteisio ar harddwch naturiol eithriadol y morlin lleol, gyda golygfeydd o Afon Menai o bron bob bwrdd, a Phont Grog y Borth yn gefnlen i'r cyfan. Roedd y safle yn galw am fwyd môr, bara ffres newydd ei bobi, a phwyslais ar y cynnyrch lleol rhagorol a geir o'r môr a'r bryniau cyfagos.

Rydym yn hoffi meddwl ein bod wedi gwneud ein gorau glas i hyrwyddo ein rhanbarth rhyfeddol, ac rydym yn ymdrechu i roi'r un croeso personol 'nawr ag a roesom ym mis Mai 2012, pan aethom ati'n frwdfrydig i agor y bwyty am y tro cyntaf.

Rydym wedi datblygu ein bwydlen a'n cegin, yn ogystal ag amgáu ein llain deras i lawr y grisiau er mwyn cynnig golygfeydd syfrdanol o Afon Menai ymhob tywydd.

Dewch am dro i weld drosoch chi eich hun.

Cricieth

Maes y Môr
Cricieth
Gwynedd
LL52 0HU

01766 522 773
E-BOST

PORTHAETHWY

FFORDD CYNAN
PORTHAETHWY
YNYS MÔN
LL59 5EY

01248 716 714
E-BOST

Llandudno

RHODFA'R DWYRAIN
Llandudno
Conwy
LL30 1BE

01492 860 499
E-BOST