Mae dod o hyd i adeiladau hardd, sy'n parhau i gyfleu ein cariad at y môr, ac sy'n ein galluogi i gynnig profiadau unigol i gwsmeriaid, yn her hynod o gyffrous.

Unwaith eto, trwy hap a damwain pur y llwyddom i brynu hen Westy'r Washington yng Nghraig y Don, Llandudno, sy'n sefyll ar ben pellaf y bae a'r rhodfa Fictoraidd odidog yn Llandudno. Dyma ein trydydd safle, a'r safle mwyaf hyd yma, ac rydym yn credu bod gennym yr ystafell fwyta fwyaf rhyfeddol i fyny'r grisiau, sy'n cynnig golygfeydd o'r môr, ynghyd â llain deras hyfryd ac ardal yfed a bwyta cysurus ar y llawr gwaelod. Mae gennym lond gwlad o gynlluniau o ran y modd y gallwn wella profiad ein cwsmeriaid ymhellach wrth i ni roi ail wynt i'r hen adeilad crand hwn, a hynny mewn ffordd sy'n gweddu i gynlluniau gwreiddiol ac ysgubol y pensaer lleol gwreiddiol, Arthur Hewitt..

Cricieth

Maes y Môr
Cricieth
Gwynedd
LL52 0HU

01766 522 773
E-BOST

PORTHAETHWY

FFORDD CYNAN
PORTHAETHWY
YNYS MÔN
LL59 5EY

01248 716 714
E-BOST

Llandudno

RHODFA'R DWYRAIN
Llandudno
Conwy
LL30 1BE

01492 860 499
E-BOST