Rydym wedi bod yn ffodus iawn i gael defnyddio adeilad art deco hardd y Morannedd, sydd â ffenestri gwydr mawr ar du blaen yr adeilad, ar lan y môr yng Nghricieth..

Cynlluniwyd yr adeilad yn yr 1930au gan yr eicon pensaernïol, Clough Williams Ellis, ac rydym yn gobeithio ein bod wedi rhoi bywyd newydd i'r lleoliad hardd hwn, a hynny ar y tu mewn a'r tu allan. Pleser yw gweithio mewn lleoliad o'r fath, lle gallwn fwrw trem ar Gastell Harlech a'r Rhinogydd ar hyd y bae, neu ar Gastell Cricieth ar hyd ein traeth ni ein hunain. Mae'n hudolus, ac mae dod i'r gwaith yn bleser, ac rydym yn gobeithio y byddwch chithau'n teimlo'r un wefr wrth ymweld â ni.

Cricieth

Maes y Môr
Cricieth
Gwynedd
LL52 0HU

01766 522 773
E-BOST

PORTHAETHWY

FFORDD CYNAN
PORTHAETHWY
YNYS MÔN
LL59 5EY

01248 716 714
E-BOST

Llandudno

RHODFA'R DWYRAIN
Llandudno
Conwy
LL30 1BE

01492 860 499
E-BOST