Rydym wedi bod yn ffodus iawn i gael defnyddio adeilad art deco hardd y Morannedd, sydd â ffenestri gwydr mawr ar du blaen yr adeilad, ar lan y môr yng Nghricieth..

Y bwyty cyntaf a roddodd wynt yn hwyliau ein taith ar hyd Arfordir Gogledd Cymru.

Mae dod o hyd i adeiladau hardd, sy'n parhau i gyfleu ein cariad at y môr, ac sy'n ein galluogi i gynnig profiadau unigol i gwsmeriaid, yn her hynod o gyffrous.

DOD O HYD I NI

Cricieth

Maes y Môr
Cricieth
Gwynedd
LL52 0HU

01766 522 773
E-BOST

PORTHAETHWY

FFORDD CYNAN
PORTHAETHWY
YNYS MÔN
LL59 5EY

01248 716 714
E-BOST

Llandudno

RHODFA'R DWYRAIN
Llandudno
Conwy
LL30 1BE

01492 860 499
E-BOST