Kids Eat Free

Terms and Conditions

One free kids meal when an adult main meal is purchased. Valid upon presentation on mobile screen or printed voucher. Children up to the age of 11 choosing from our kid's menu between 12 noon and 7pm at weekends in our Llandudno restaurant. Valid until 24th December 2018. Cannot be used in conjunction with any other offer. No cash value. Offer may be withdrawn at any time.

Telerau ac Amodau

Un pryd bwyd am ddim i blant pan brynir prif bryd bwyd oedolyn. Dilys wrth gyflwyno'r daleb ar sgrin syumudol neu wedi'i hargraffu. Plant hyd at 11 oed yn dewis oddi ar ein bwydlen i blant rhwn hanner dydd a 7pm ar benwythnosau yn ein bwyty ni yn Llandudno. Dilis tan 24ain Rhagyr 2018. Ni ellir ei ddefnyddio ar y cyd ag unrhyw gynnig arall. Dim gwerth ariannol. Gellir dod a'r cynnig i ben ar unrhyw adeg.

 

2-4-1 Cocktails

Terms and Conditions

Cocktails must be chosen from our selected cocktail offer list on Mondays, Wednesdays and Fridays. From 5pm - 10pm up until Friday, 30th November 2018. We run a challenge 25 policy. Please drink responsibly. This offer can't be used in conjunction with other offers. We reserve the right to withdraw the offer at any time.

Telerau ac Amodau
 
Rhaid dewis o'n rhestr coctels arbennig ar ddyddiau Llun, Mercher a Gwener. Rhwng 5pm – 10pm hyd ddydd Gwener, 30 Tachwedd 2018. Mae gennym bolisi her 25. Dylid bod yn gyfrifol wrth yfed alcohol. Ni ellir defnyddio'r cynnig hwn ar y cyd ag unrhyw gynnig arall. Cadwn yr hawl i dynnu'r cynnig yn ôl ar unrhyw adeg. 

Cricieth

Maes y Môr
Cricieth
Gwynedd
LL52 0HU

01766 522 773
E-BOST

PORTHAETHWY

FFORDD CYNAN
PORTHAETHWY
YNYS MÔN
LL59 5EY

01248 716 714
E-BOST

Llandudno

RHODFA'R DWYRAIN
Llandudno
Conwy
LL30 1BE

01492 860 499
E-BOST