BWYDLEN

Dylan's Food Menu

Lawrlwytho'r Fwydlen (PDF)

 

RHESTR GWINOEDD A DIODYDD

Dylan's Drinks Menu

Lawrlwytho'r Rhestr Diodydd (PDF)

Cricieth

Maes y Môr
Cricieth
Gwynedd
LL52 0HU

01766 522 773
E-BOST

PORTHAETHWY

FFORDD CYNAN
PORTHAETHWY
YNYS MÔN
LL59 5EY

01248 716 714
E-BOST

Llandudno

RHODFA'R DWYRAIN
Llandudno
Conwy
LL30 1BE

01492 860 499
E-BOST