Rydym yn falch iawn o'n gwreiddiau ac yn dymuno rhannu'r cariad hwnnw mor bell ac mor eang ag y gallwn.

Mae gan Dylan's dri bwyty arbennig ar hyd morlin Gogledd Cymru. Mae ein gwasanaeth arlwyo allanol yn ein galluogi i weini'r cynnyrch gorau a gynigiwn, a hynny y tu hwnt i'r cartrefi hyfryd hyn.

  • Rydym yn arbenigo mewn bwyd môr a chynnyrch fferm lleol.
  • Dychmygwch fwydlenni sy'n cynnwys tacos draenog y môr a rholiau cimwch; wystrys, cregyn gleision lleol neu calamari crensiog; rholiau porc wedi'i dynnu, byrgyrs cig oen neu fyrgyrs mawr, pob un wedi ei wasanaethu o'n cerbyd arlwyo newydd sbon.
  • Yna, cyfunwch yr holl ddanteithion hynny â Bernie, sef ein bar coctel symudol (os bydd hynny'n codi awydd). Mae'r bar hwn wedi'i staffio'n llawn ag unigolion medrus sy'n arbenigo mewn cymysgu coctels, ac yn cynnwys stoc lawn o'r holl wirodydd, cwrw, gwinoedd a seidr y gallai fod ar unrhyw barti eu hangen.

Mae'n berffaith ar gyfer priodasau, partïon personol, digwyddiadau, partïon nos a phartïon gwyllt! Cadwch olwg am wasanaeth arlwyo allanol Dylan's mewn amrywiaeth o wyliau bwyd a digwyddiadau cyhoeddus ledled y wlad.

Dywedwch wrthym am yr hyn yr ydych yn ei hoffi a byddwn yn cytuno ar fwydlen a chyllideb. Yna, gwthiwch gwch y parti i'r dŵr.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hoffai Annette a minnau ddiolch yn fawr iawn i chi, a phob aelod o staff Dylan's, am eich gwaith ddoe. Cawsom bryd arbennig o fwyd a noson wych. Soniodd bob un o'n teulu a'n ffrindiau am y bwyd a'r gwasanaeth a gafwyd, a chafodd bawb noson wych. Rydym yn gwerthfawrogi eich holl waith caled i sicrhau bod ein diwrnod arbennig yn berffaith.

Karen @Cricieth

Cricieth

Maes y Môr
Cricieth
Gwynedd
LL52 0HU

01766 522 773
E-BOST

PORTHAETHWY

FFORDD CYNAN
PORTHAETHWY
YNYS MÔN
LL59 5EY

01248 716 714
E-BOST

Llandudno

RHODFA'R DWYRAIN
Llandudno
Conwy
LL30 1BE

01492 860 499
E-BOST