Ffoniwch neu anfonwch neges e-bost i'r bwyty os byddwch yn archebu bwrdd ar gyfer chwech neu ragor o bobl.

PORTHAETHWY

01248 716 714
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CRICIETH

01766 522 773
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LLANDUDNO

01492 860 499
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Noder: Ar adegau penodol o'r flwyddyn byddwn yn gofyn am flaendal gwerth £10 y pen, ynghyd â'ch dewisiadau bwyd ymlaen llaw, er mwyn cadarnhau eich archeb grŵp.

Cricieth

Maes y Môr
Cricieth
Gwynedd
LL52 0HU

01766 522 773
E-BOST

PORTHAETHWY

FFORDD CYNAN
PORTHAETHWY
YNYS MÔN
LL59 5EY

01248 716 714
E-BOST

Llandudno

RHODFA'R DWYRAIN
Llandudno
Conwy
LL30 1BE

01492 860 499
E-BOST