GWEITHIO GYDA NI!

Ni waeth pa sgiliau neu brofiadau sydd gennych, byddem wrth ein bodd yn clywed oddi wrthych os ydych yn credu y gallwch gyfrannu at ein rhwydwaith sy'n tyfu o fwytai ar hyd a lled arfordir hardd Gogledd Cymru.

DSC03998.jpg

Pan fyddwch yn ymweld â Dylan's, gallwch weld cymaint o ofal yr ydym yn ei roi i'n bwytai a'r gwaith o hyrwyddo ein lleoliad. Felly, rydym bob amser yn chwilio am unigolion cyfrifol, sy'n llawn egni a brwdfrydedd, i ymuno â'n tîm cynyddol. Rydym yn meddu ar achrediad Arian Buddsoddwyr mewn Pobl ac yn awyddus iawn i hyfforddi unrhyw aelod o staff i'w alluogi i ddod yn arweinydd yn y dyfodol. Byddwn yn rhoi'r cymorth a'r profiad priodol y bydd arnoch eu hangen i feithrin eich sgiliau ar gyflymder rhesymol, yn ogystal â'ch galluogi i ddod yn gymwys ac yn hyderus yn eich rôl, beth bynnag fo'ch uchelgais.

Silver.png

Anfonwch gopi o'ch CV a llythyr eglurhaol i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Neu, anfonwch gopi trwy'r post at:

Collette Arnott
Rheolwr Pobl a Datblygu

Cricieth

Maes y Môr
Cricieth
Gwynedd
LL52 0HU

01766 522 773
E-BOST

PORTHAETHWY

FFORDD CYNAN
PORTHAETHWY
YNYS MÔN
LL59 5EY

01248 716 714
E-BOST

Llandudno

RHODFA'R DWYRAIN
Llandudno
Conwy
LL30 1BE

01492 860 499
E-BOST