Y wobr orau y gallwn ei chael yw clywed ein cwsmeriaid sy'n dychwelyd atom yn dweud wrthym cymaint y maent wedi mwynhau ymweld â ni. Fodd bynnag, mae'n braf iawn hefyd cael cydnabyddiaeth gan ein cymheiriaid, o bryd i'w gilydd, am frwdfrydedd ein staff a'u holl waith caled i sicrhau bod Dylan's yn llysgennad ar gyfer ein cartref gogoneddus.

Dylans Awards SALSAIIP Gold 2016architecturalhardens 2016michelin guide 2016fastest 50opentable 2016awards4awards3awards2awards1awards8awards7awards6awards5investorsfoodhygiene

Cricieth

Maes y Môr
Cricieth
Gwynedd
LL52 0HU

01766 522 773
E-BOST

PORTHAETHWY

FFORDD CYNAN
PORTHAETHWY
YNYS MÔN
LL59 5EY

01248 716 714
E-BOST

Llandudno

RHODFA'R DWYRAIN
Llandudno
Conwy
LL30 1BE

01492 860 499
E-BOST