2012.

Nid yw'n teimlo mor bell â hynny'n ôl, ond mae cymaint wedi digwydd. Ledled y byd a hefyd yn ein cartref ein hunain. Mae Gogledd Cymru wedi datblygu'n gyrchfan fywiog fyd-eang i ymwelwyr, a hynny'n gywir ddigon.

Rydym wedi gwneud ein datganiad o genhadaeth yn fantra parhaus, sef

Dathlu cynnyrch lleol, cymeriad a phrydferthwch naturiol Gogledd Cymru.

Rydym yn credu ein bod wedi gwneud ein cyfran deg o ddathlu, ac yn credu y dylech chithau ddathlu hefyd.

Mae cwrdd â chynifer o gynhyrchwyr gwych, recriwtio cynifer o staff gweithgar a brwdfrydig, yn ogystal â gwneud ffrindiau â chwsmeriaid sy'n parhau i ymweld â ni o wythnos i wythnos ac o flwyddyn i flwyddyn, wedi bod yn brofiad llawn cyffro. Rydym yn gobeithio annog ymwelwyr o bedwar ban byd i fwynhau'r lleoliad arbennig hwn. Ond, rydym hefyd yn gobeithio ein bod wedi llwyddo i ailennyn diddordeb y rheiny sy'n ddigon ffodus i fyw yma ar hyd eu hoes.

Am le anhygoel.

Cricieth

Maes y Môr
Cricieth
Gwynedd
LL52 0HU

01766 522 773
E-BOST

PORTHAETHWY

FFORDD CYNAN
PORTHAETHWY
YNYS MÔN
LL59 5EY

01248 716 714
E-BOST

Llandudno

RHODFA'R DWYRAIN
Llandudno
Conwy
LL30 1BE

01492 860 499
E-BOST